TextBody

Bệnh viện Bảo Sơn chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID 19

12/05/2020

Đại dịch COVID 19 đang diễn ra rất phức tạp không chỉ ở riêng Hà Nội mà trên toàn quốc gia, toàn thế giới. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Bệnh viện Bảo Sơn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiệm ngặt, đảm bảo tuyệt đối theo các phương án chỉ đạo của Bộ Y tế.

Bệnh viện Bảo Sơn luôn sẵn sàng chung sức, đồng lòng cùng toàn dân chống dịch “giết giặc COVID” để dịch bệnh COVID-19 không lây lan trên diện rộng, bảo vệ tối đa cho mỗi người dân. 

Phân luồng khám, sàng lọc chống dịch ngay từ lối vào

Bệnh viện Bảo Sơn thực hiện nghiêm ngặt quy định của Bộ Y tế về phân luồng khám, sàng lọc chống dịch đối với 100% những người đến bệnh viện ngay từ lối vào.

Các biện pháp phân loại, sàng lọc bao gồm: 

  • Kiểm tra thân nhiệt
  • Làm thủ tục khai báo y tế ở ngay phía bên ngoài bệnh viện
  • Chia sẻ:
TextFooter